Privacy statement

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting US4U verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam;
- Adresgegevens;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres;
- IP-adres.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Naast voornoemde persoonsgegevens, worden de volgende bijzondere/gevoelige persoonsgegeven verwerkt:
- Burgerservicenummer;
- Gegevens over de gezondheid die benodigd zijn voor speciale begeleiding;
- De resultaten van onderzoeken of hulpverleningsgeschiedenis.

Stichting US4U heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de internetactiviteiten van hun kinderen zodat wordt voorkomen dat gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Indien je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens over een minderjarige hebben verzameld, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Doelen van de verwerking van jouw persoonsgegevens
- Hulpverlening afstemmen op de persoonlijke situatie;
- Kunnen verantwoorden van onze inzet en financiering;
- Indien van toepassing: wegens wettelijke verplichtingen.

Bewaartermijn van de gegevens
Je persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een standaard bewaartermijn van 3 jaar. Gegevens die nodig zijn om de financiën te verantwoorden, worden 7 jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden Stichting US4U verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies
Stichting US4U gebruikt geen cookies op haar website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kan je toesturen aan [email protected]. Hierbij wordt verzocht een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen zodat wij er zeker van zijn dat het verzoek tot inzage door jou is ingediend. Ter bescherming van je privacy vragen wij je in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer zwart te maken. Binnen vier weken wordt op jouw verzoek gereageerd.

Beveiliging van persoonsgegevens
De bescherming van jouw gegevens wordt serieus genomen. Daarom worden passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via [email protected].

Over US4U

Kleinschalige, gepersonaliseerde en praktijkgerichte begeleiding voor jongeren: voor een duurzame verbetering van levenskwaliteit.

Meer over ons