Over US4U

Gelijke kansen voor iedereen

US4U staat voor maatwerk en biedt praktijkgerichte begeleiding aan jongeren in grootstedelijke context.

Over ons

US4U is gericht op coaching en begeleiding van vmbo-scholieren tussen de 12 en 16 jaar die kenmerken vertonen van externaliserend gedrag.

De complexe problematiek met grootstedelijke achtergrond is ons vakgebied. Met onze grondige kennis van de verschillende culturele achtergronden die Rotterdam kenmerken, benaderen we jongeren op respectvolle wijze en wordt benadrukt wat van hen wordt verwacht

Wij werken met deze jongeren vanuit de overtuiging dat iedereen gelijkwaardig is en gelijke kansen verdient en dat iedereen beschikt over kwaliteiten en vaardigheden.

Meer over onze werkwijze

Missie

Voor sommige jongeren zijn de wegen naar morgen niet zo duidelijk of zelfs onbegaanbaar. US4U wil jongeren die in Rotterdam wonen meer kansen en mogelijkheden bieden om zo hun kwaliteit van leven te verbeteren.

Dex Maes

Penningmeester

Marvin Pires

Voorzitter

Marijn Goossens

Secretaris

Farouc Bonafacia

Ontwikkelaar Methodiek US4U

Herman Meijer

Adviseur

89
Het aantal jongeren dat afgelopen schooljaar is bereikt.
300
Het aantal huisbezoeken van afgelopen schooljaar.
56
Aantal deelnemers van ons mentorlesprogramma in de school.