Klachtenprocedure

US4U streeft naar een perfecte dienstverlening. Mocht u ondanks onze inspanningen niet tevreden zijn, dan horen wij dat graag van u. Een gesprek met de betrokken medewerker leidt meestal tot een bevredigende oplossing. Mocht dat niet het geval zijn, dan kunt u een klacht indienen. Deze klachtenprocedure bevat informatie over hoe u uw klacht kunt indienen en binnen welke termijn u een reactie kunt verwachten.

Indienen van uw klacht
U kunt uw klacht schriftelijk indienen. Om uw klacht zo snel mogelijk te kunnen beoordelen, vragen wij u in ieder geval de volgende zaken in uw schrijven op te nemen:
– Uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer;
– De datum waarop u uw klachtenformulier verstuurt;
– Een heldere beschrijving van uw klacht;
– Eventuele voorgaande correspondentie en relevante kopieën van documenten die uw klacht verduidelijken.

Hoe meer relevante informatie u verstrekt, hoe beter wij in staat zijn uw klacht te beoordelen. Uw klacht kunt u sturen naar:

Stichting US4U
T.a.v. stichtingsbestuur / afdeling klachten
Schiekade 101
3033 BG Rotterdam
[email protected]

Behandeling van uw klacht
Binnen vijf werkdagen na ontvangst van uw klacht, ontvangt u een schriftelijke ontvangstbevestiging. Met deze bevestiging wordt u geïnformeerd over bij wie uw klacht in behandeling is en over de periode waarbinnen u een inhoudelijke reactie kunt verwachten. Wij streven er naar dit binnen 15 werkdagen te doen. Uw klacht wordt zo objectief mogelijk beoordeeld. U kunt de behandelaar van uw klacht tijdens de beoordeling vragen om extra informatie.

Toezicht en beheer
Binnen Stichting US4U ziet het bestuur toe op de naleving van de klachtenprocedure. Alle gegevens die te maken hebben met de behandeling van uw klacht, worden minstens twee jaar, vanaf het moment dat de klacht is afgehandeld, zorgvuldig bewaard. Klachten worden te allen tijde strikt vertrouwelijk behandeld.

Over US4U

Kleinschalige, gepersonaliseerde en praktijkgerichte begeleiding voor jongeren: voor een duurzame verbetering van levenskwaliteit.

Meer over ons